اهداف

مدیران مرکز آمبولانس بهرویان در سطح کلان همواره اهداف زیر را دنبال کرده اند.