مؤسس و اعضای هیئت مدیره

مرکز آمبولانس بهرویان توسط مرحوم حاج نصرت اله افراشته در سال 1353 تاسیس شد.

اعضای هیئت مدیره: